:: FPM :: Consultant Feasibility Study
กิจกรรมสมาชิก

ถึงท่านสมาชิกทุกท่าน....

         ในระหว่างนี้บริษัทยังไม่ได้จัดกิจกรรมสมาชิก ...แต่ก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจอยากจะแนะนำให้ท่านที่สนใจเรื่องทางจิตทางวิญญาณทางสติปัญญาได้พิจารณาการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ดู

          โดยส่วนตัวของผม ผมว่าจะไปร่วมกิจกรรมนี้ในช่วงปลายปีนี้ครับ ...กิจกรรมที่ว่าก็คือกิจกรรม อบรมอานาปานสติภาวนา ณ ธรรมาศรมนานาชาติ ที่สวนโมกข์ อ.ไชยา จ.สุราษฎ์ธานี ...ผมว่า 7 วัน แห่งการหวนคืนกลับสู่ธรรมชาติอาจจะเป็น 7 วันแห่งการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของท่านก็เป็นได้

          งานนี้ท่านที่ศรัทธาธรรมที่เป็นวิทยาศาสตร์ (ไม่ใช่ไสยศาสตร์) ขอเชิญศึกษากิจกรรมกันครับ


อ่านกิจกรรมสมาชิกจากโบรชัวร์ ::หน้าแรก ::หน้าหลัง