:: FPM :: Consultant Feasibility Study
แนะนำหนังสือใหม่

ชื่อเรื่อง : ลุยธุรกิจ 48 ...คู่มือขึ้นศาล ฉบับคนทำธุรกิจและประชาชน>>>>>หนังสือหมด<<<<<<
ผู้เขียน : อนิรุทธ์ / จงรักษ์ / ปลายมีนา / ณฐพงศ์
จำนวน : 240 หน้า
ราคา : 190.00 บาท

           ด้วยกฎหมายได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของมนุษย์ตั้งแต่ตื่นเช้ามาออกจากบ้าน และตกเย็นกลับบ้านจนถึงเวลาเข้านอน ดังนั้น “ศาล” จึงเป็นเรื่องใกล้ตัวนิดเดียว วันหนึ่งท่านอาจเป็นโจทก์ฟ้องคดี หรือตกเป็นจำเลยต่อสู้คดี หรือญาติพี่น้องต้องขึ้นโรงขึ้นศาลก็เป็นได้ เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว แม้ท่านจะไม่ใช่นักกฎหมายก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษากฎหมายไว้ เพื่อถ้าหากเจอสถานการณ์คับขันจะได้หาทางออกได้ทันท่วงที

หนังสือ “คู่มือขึ้นศาล” เล่มนี้ ได้บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการเตรียมตัวขึ้นศาลโดยการฟ้องคดีในฐานะเป็นโจทก์ หรือการต่อสู้คดีในฐานะจำเลย ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา เริ่มตั้งแต่การที่จะเข้ามาในคดีได้อย่างไร ในฐานะใดบ้าง ในฐานะโจทก์ จำเลย หรือโจทก์ร่วม หรือจำเลยร่วม หรือผู้ร้องสอด เข้ามาในคดีโดยสมัครใจทำอย่างไร และกรณีไม่สมัครใจแต่จำต้องเข้ามาในคดีเพราะกฎหมายบังคับ ประเภทคดีต่างๆ ที่มีการฟ้องร้อง โดยคดีแพ่งมีกี่ประเภท คดีอาญามีกี่ประเภท ลักษณะคดีที่จะเข้าประเภทนั้นๆ และการดำเนินคดีแต่ละประเภทแตกต่างกันอย่างไร เมื่อมีเหตุที่จะต้องขึ้นศาลแล้ว จะต้องขึ้นศาลใด การว่าจ้างทนายความให้ดำเนินคดีแทน และคดีที่ไม่ต้องว่าจ้างทนายความ l เมื่อได้ยื่นฟ้องคดีแล้ว หรือถูกฟ้องเป็นคดีแล้ว การไปศาลหรือไม่ไปศาลจะมีผลอย่างไร และไม่ไปศาลในนัดใดจะเกิดความเสียหายต่อคดี พยานหลักฐานในการฟ้องคดีในฐานะโจทก์ หรือการต่อสู้คดีในฐานะจำเลย ในคดีแพ่งและคดีอาญา l ฟ้องคดีอย่างไรไม่ให้ศาลยกฟ้อง (โจทก์) หรือต่อสู้คดีอย่างไรให้โทษหนักกลายเป็นเบา (จำเลย) l การต่อสู้คดีในศาลชั้นต้นจนกระทั่งถึงชั้นอุทธรณ์ ฎีกา ในคดีแพ่งและคดีอาญา l การประกันตัวในคดีอาญา หรือแม้กระทั่งการไปศาลในฐานะพยาน …ท่านจะได้เห็นภาพรวมทั้งหมดของการขึ้นศาล และขั้นตอนต่างๆ ในการดำเนินคดีในศาลแบบไม่มีความลังเลสงสัยอีกต่อไป แม้ไม่ใช่นักกฎหมายก็สามารถเข้าใจได้ง่าย

หนังสือเล่มนี้ได้ถ่ายทอดวิธีการเตรียมตัวขึ้นศาลเอาไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว จึงถือเป็นสุดยอดคัมภีร์ที่ต่อแต่นี้ ใครจะมารังแกท่านหรือคนรอบข้างอันเป็นที่รักของท่านไม่ได้ เพราะการรู้ขั้นตอนพิธีการทางศาลเท่ากับเป็นการเอาตัวรอดได้ในระดับหนึ่ง สร้างสถานการณ์การมีชัยไปกว่าครึ่ง ท่านสามารถจะกำหนดชะตาชีวิตตนเองได้ เหมือนกับคนไข้ที่รู้วิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้น เมื่อไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลหรือคลินิกก็ไม่เป็นอันตราย หรืออาจไม่ต้องพึ่งมือหมอก็หายเองได้ แต่ถ้าไม่รู้วิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้น โรคอาจลุกลามบานปลาย จนรักษาไม่หาย (ตาย) เช่นเดียวกับการมีคดีความ วันดีคืนดีท่านอาจตกเป็นจำเลย แต่ท่านไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร จะต่อสู้คดีหรือไม่ ผลลัพธ์อย่างไหนดีที่สุด เมื่อท่านไม่ทราบขั้นตอนทางศาล ท่านอาจเสียเปรียบในคดีได้ หรือท่านตกเป็นผู้เสียหายถูกผู้อื่นเอาเปรียบ ท่านจะจัดการกับผู้ที่มาก่อเหตุอย่างไรได้บ้าง มีแนวทางในการดำเนินคดีเช่นไร การดำเนินคดีแพ่งและคดีอาญามีขั้นตอนดำเนินคดีอย่างไร แตกต่างกันหรือไม่ ทุกคำถามมีคำตอบในหนังสือเล่มนี้แล้ว
เมื่อท่านอ่านหนังสือเล่มนี้จนจบ ท่านก็สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยไม่ต้องรอพึ่งนักกฎหมายหรือทนายความแต่เพียงอย่างเดียว

สุดท้าย ทีมงานผู้จัดทำรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รวบรวมจัดทำหนังสือเกี่ยวกับเรื่องราวทางศาลเล่มนี้เพื่อให้ผู้ที่เดือดร้อนได้รับประโยชน์และบรรเทาความเดือดร้อนลง …คงไม่มีคำกล่าวใดๆ อีกนอกจากบอกกับท่านว่า หนังสือเล่มนี้ช่วยท่านได้มากจริงๆ

...จงรักษ์ พรมศิริเดช...

สารบัญ
...ทนายปลายมีนา บัววัฒน์
>>>ท่านเป็นคู่ความประเภทใด
>>>ท่านจะฟ้องหรือถูกฟ้องเป็นคดีประเภทใด
>>>เขตอำนาจศาลของคดีแต่ละประเภท
>>>กรณีศึกษา (คู่ความ ประเภทคดี เขตอำนาจศาล)

...ทนายจงรักษ์ พรมศิริเดช
>>>เหตุที่ต้องมีทนายความ
>>>ผลของการไปศาลหรือไม่ไปศาลของคู่ความ
>>>พยานหลักฐานในคดีแต่ละประเภท

...ทนายณฐพงศ์ พิทยาภา
>>>การขึ้นศาลในคดีแพ่ง
>>>การขึ้นศาลในฐานะโจทก์
>>>การขึ้นศาลในฐานะจำเลย

...ทนายอนิรุทธ์ พิริยศักดิ์มนตรี
>>>กรณีขึ้นศาล คดีอาญา
>>>เมื่อท่านต้องขึ้นศาลในฐานะเป็นโจทก์
>>>กรณีราษฎรเป็นโจทก์ฟ้องคดีเองกับพนักงานอัยการ
>>>เป็นโจทก์ฟ้องมีขั้นตอนทางศาลอย่างไร
>>>เมื่อท่านต้องขึ้นศาลในฐานะเป็นจำเลย
>>>ตัวอย่างการดำเนินกระบวนพิจารณาของศาล
>>>การไปศาลในคดีอาญาของคู่ความโดยเฉพาะจำเลย
>>>การเป็นพยานในคดีอาญา
>>>บทกำหนดโทษ
>>>ข้อควรระวังในการเป็นพยาน
>>>การฟังคำพิพากษา
>>>การขอประกันตัวเมื่อใช้สิทธิในการอุทธรณ์ฎีกา
>>>เมื่อมาประกันตัวให้ตรวจสอบหลักฐานต่อไปนี้

ราคา 190.00 บาท
ส่วนลด 15% เหลือเพียง 162.00 บาท
หยิบใส่รถเข็น