เรื่องที่ 736 ทนายสอนน้อง ...เรื่อง รับไว้โดยสุจริต … ไม่ผิดฐานรับของโจร


               สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านวันนี้ผู้เขียนก็มีข้อกฎหมายดีๆจะมาบอกเล่าเก้าสิบให้ท่านผู้อ่านที่ได้ติดตามคอลัมส์บทความกฎหมายของเราได้อ่านกันอีกเรื่องหนึ่ง
               หลายๆท่านคงเคยได้ยินกันว่า รับซื้อรับจำนำทรัพย์ของผู้อื่นสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ดูให้ดีนั้น ระวังจะโดนข้อหาฐานรับของโจรโดยไม่รู้ตัว
               ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 357 บัญญัติว่า “ผู้ใดช่วยซ่อนเร้น ช่วยจำหน่าย ช่วยพาเอาไปเสีย ซื้อ รับจำนำหรือรับไว้โดยประการใด ซึ่งทรัพย์อันได้มาโดยการกระทำความผิด ถ้าความผิดนั้นเข้าลักษณะลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกง ยักยอก หรือเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์ ผู้นั้นกระทำความผิดฐานรับของโจร…”
               ทั้งนี้จะเป็นความผิดฐานรับของโจรได้นั้นต้องปรากฏด้วยว่าผู้กระทำมีเจตนา กล่าวคือกระทำไปโดยรู้ว่าเป็นทรัพย์ที่ได้มาจากการกระทำความผิดดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น
               ที่นี้คำว่าเจตนาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 59 นั้นแยกพิจารณาได้เป็น 2 กรณีคือ
               1.เจตนาประสงค์ต่อผล และ
               2.เจตนาเล็งเห็นผล
               ผู้เขียนขอยกตัวอย่างให้ผู้อ่านเห็นชัดเจนในกรณีที่เป็นความผิดฐานรับของโจร ดังนี้
               กรณีเป็นเจตนาประสงค์ต่อผล เช่น นายดำได้วิ่งราวทรัพย์ (สร้อยคอทองคำ)ของนางแดง แล้วนำมาขายให้นายเขียวเพื่อนซี้ถูกๆ โดยบอกแก่นายเขียวว่าเป็นทรัพย์ที่ตนวิ่งราวมาได้ เมื่อนายเขียวรับซื้อทรัพย์นั้นไว้โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นทรัพย์ที่ได้มาจากการกระทำความผิดวิ่งราวทรัพย์ นายเขียวจึงมีความผิดฐานรับของโจรตาม ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 357
               กรณีเป็นเจตนาเล็งเห็นผล เช่นนายมืดมีอาชีพเก็บของเก่าขาย วันหนึ่งนำหม้อแปลงไฟฟ้ามาขายให้นางแจ้ง และนางแจ้งรับซื้อไว้แม้ว่านางแจ้งจะไม่รู้ข้อเท็จจริงว่าเป็นทรัพย์ที่นายมืดลักมาแต่นางแจ้งย่อมเล็งเห็นได้ว่าทรัพย์ประเภทนี้อาจเป็นทรัพย์ที่ได้มาจากการกระทำความผิด เพราะคงไม่มีใครนำหม้อแปลงไฟฟ้าที่ยังใช้ได้มาทิ้งหรอก
               กรณีตัวอย่างที่ไม่เป็นความผิดฐานรับของโจร เช่น นายหล่อชิงทรัพย์เป็นโทรศัพท์มือถือแล้วนำมาขายให้กับนางสวยเจ้าของร้านโทรศัพท์มือถือที่เปิดขายและรับซื้อรับจำนำโทรศัพท์มือถือทุกรุ่น นางสวยรับซื้อไว้โดยไม่รู้ข้อเท็จจริงเลยว่าเป็นทรัพย์ที่ได้มาจากการกระทำความผิดฐานชิงทรัพย์ ทั้งนี้ปัจจุบันโทรศัพท์มือถือบุคคลทั่วไปก็มีใช้กัน ดังนั้นเมื่อรับซื้อไว้โดยสุจริต ก็ไม่ผิดฐานรับของโจรค่ะ
               ข้อพึงระวัง ทรัพย์ที่ไม่ควรรับซื้อหรือจำนำไว้สุ่มสี่สุ่มห้าคือ ทรัพย์สินของราชการ ทรัพย์ที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน เช่นสายไฟ หม้อแปลงไฟฟ้า มาตรน้ำ เป็นต้น รับซื้อรับจำนำเมื่อใด ผิดฐานรับของโจรโดยไม่รู้ตัวแน่นอนค่ะ

เกศรินทร์  แตงโสภา (ทนายความ)
www.fpmconsultant.com
e-mail : iamkate@fpmconsultant.com

อีเมล์ผู้ส่ง
อีเมล์เพื่อน
ข้อความ :