เรื่องที่ 1742 ทนายสอนน้อง ...เรื่อง ฉีกใบสั่งทิ้ง…ไม่มีความผิด


               นาย ก. ขับมินิคูเปอร์ ป้ายทะเบียน 8888 ไปจอดในที่ห้ามจอด ตำรวจจราจรมาพบ จึงเขียนใบสั่งติดไว้หน้ารถโดยเอาที่ปัดน้ำฝนทาบไว้  เป็นเวลาเดียวกับที่นาย ก. เดินกลับมาที่รถพอดี นาย ก.เห็นใบสั่งจึงหยิบมาดู จากนั้นก็ฉีกใบสั่งทิ้งต่อหน้าตำรวจจราจรคนนั้น นาย ก. จะมีความผิดใดหรือไม่ ?
               ตำรวจจราจรได้ฟ้องนาย ก. ขอให้ศาลลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 369 ฐานทำให้เอกสารที่เจ้าพนักงานผู้กระทำการตามหน้าที่ ได้ปิดหรือแสดงไว้ หลุดฉีกหรือไร้ประโยชน์ ซึ่งเป็นความผิดลหุโทษ มีระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ   
               ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ใบสั่งของเจ้าพนักงานตำรวจจราจร เป็นเพียงหนังสือจากบุคคลหนึ่งถึงบุคคลหนึ่ง เพื่อสั่งให้บุคคลนั้นกระทำการคือ ให้ไปรายงานตัว เมื่อจำเลยได้รับใบสั่งนั้นแล้ว ก็ถือว่าหนังสือนั้นได้สมประโยชน์ตามนั้นแล้ว และคำว่าเอกสารใดที่เจ้าพนักงานผู้กระทำการตามหน้าที่ ปิดหรือแสดงไว้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 369 นั้น หมายถึง เอกสารที่ปิดหรือแสดงไว้ ในลักษณะทำนองประกาศหรือภาพโฆษณา หาได้หมายถึงคำสั่งหรือใบสั่งถึงบุคคลเฉพาะตัว เช่น ใบสั่งของเจ้าพนักงานตำรวจจราจรที่ให้ไปรายงานตัวไม่ ฉะนั้น เมื่อนาย ก.ได้รับใบสั่งดังกล่าว แม้นาย ก.จะฉีกทำให้เสียหาย ก็หามีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 369 ไม่ (คำพิพากษาฎีกาที่ 1181/2506)

ปลายมีนา  บัววัฒน์ (ทนายความ)
www.fpmconsultant.com
e-mail : sumrej@fpmconsultant.com

อีเมล์ผู้ส่ง
อีเมล์เพื่อน
ข้อความ :