เรื่องที่ 1572 ทนายสอนน้อง ...เรื่อง การปิดหมายมีผลเมื่อใด


              การส่งหมายใดๆ ของศาลนั้น ในทางปฏิบัติเจ้าพนักงานศาล ซึ่งเรียกว่า เจ้าพนักงานเดินหมายจะเป็นผู้จัดการส่งให้
              การส่งหมายจะมีความสำคัญในเรื่องการยื่นคำคู่ความภายในกำหนด
              ตัวอย่างเช่น การยื่นคำให้การต่อสู้คดี กฎหมายบอกว่า เมื่อจำเลยได้รับคำฟ้องของโจทก์แล้ว จำเลยจะต้องยื่นคำให้การภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหมายเรียกและสำเนาคำฟ้อง
              แต่กรณีการปิดหมายนั้น จำเลยไม่ได้รับสำเนาคำฟ้องด้วยตนเอง จึงมีปัญหาว่าระยะเวลา 15 วัน จะเริ่มนับแต่เมื่อใด ?
              ตาม ป.วิแพ่ง มาตรา 79 ถือว่าการปิดหมายนั้น เป็นการส่งหมายโดยวิธีอื่นนอกจากวิธีธรรมดา ซึ่งกำหนดให้มีผลเมื่อล่วงระยะเวลา 15 วัน นับแต่วันที่ปิดหมายพ้นไปแล้ว หากจะพูดให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือ หากจำเลยได้รับหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องโดยวิธีปิดหมาย ใจำเลยจะต้องยื่นคำให้การภายใน 30 วันนับแต่วันที่ปิดหมาย

ปลายมีนา  บัววัฒน์ (ทนายความ)
www.fpmconsultant.com
e-mail : sumrej@fpmconsultant.com 

อีเมล์ผู้ส่ง
อีเมล์เพื่อน
ข้อความ :