:: FPM :: Consultant Feasibility Study
 

คลีนิกทนายความ /
ข่าวไม่น่าเชื่อ / มุมสุขภาพ
ได้รวบรวมเรื่องราวที่เป็นประโยชน์
ไว้มากมาย และลงเรื่องใหม่
ให้ท่านค้นคว้าทุกวัน


โครงการความร่วมมือพัฒนาวิชาการ เปิดรับสมัครหลักสูตร
1.ประกาศนียบัตรผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (CRE-KU) รุ่นที่ 32 (กรุงเทพฯ), รุ่นที่ 33 (กระบี่)
2.ประกาศนียบัตรที่ปรึกษาธุรกิจ (CBA-KU) รุ่นที่ 16 (กรุงเทพฯ)
3. ประกาศนียบัตรกรรมการไทย (CTD-KU) รุ่นที่ 1 (กรุงเทพฯ)


ด่วน! รับจำนวนจำกัด สมัครได้ถึง 15 มีนาคม 2557

                              รายละเอียดเพิ่มเติม.. 
   ทำอย่างไรเมื่อเป็นโจทก์และจำเลยในคดีแพ่ง?
   ทำอย่างไรเมื่อเป็นโจทก์และจำเลยในคดีอาญา?
   ง่ายๆ กับขั้นตอนการจดทะเบียนธุรกิจ!
   ง่ายๆ กับขั้นตอนการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา!
   รวมประมวลกฎหมาย และพระราชบัญญัติ