:: FPM :: Consultant Feasibility Study
 


คอลัมน์ชายชราสอน MBA
มีเรื่องราวให้ท่านค้นคว้ามากมาย


ด่วน!!! เปิดรับสมัคร

 • หลักสูตรอสังหาริมทรัพย์ (CRE-KU) รุ่น 40 (สุราษฎร์ธานี)

 • หลักสูตรนักลงทุนมืออาชีพ (CII-KU) รุ่นที่ 10 (กรุงเทพฯ), รุ่น 11 (พิษณุโลก), รุ่น 12 (ขอนแก่น),
  รุ่น 13 (หาดใหญ่), รุ่น 14 (สุราษฎร์ธานี)

 • หลักสูตรที่ปรึกษาธุรกิจและการลงทุน (CBA-KU) รุ่นที่ 18 (กรุงเทพฯ)

  ฟรี! ตำราโครงการ 6 เล่ม (เฉพาะหลักสูตร CRE)
  ฟรี! ตำราโครงการ 8 เล่ม (เฉพาะหลักสูตร CBA)
  ฟรี! รับคำปรึกษาจากทีมงานมืออาชีพตลอดหลักสูตร
  ...ฯลฯ...


 •                               รายละเอียดเพิ่มเติม..   
     ทำอย่างไรเมื่อเป็นโจทก์และจำเลยในคดีแพ่ง?
     ทำอย่างไรเมื่อเป็นโจทก์และจำเลยในคดีอาญา?
     ง่ายๆ กับขั้นตอนการจดทะเบียนธุรกิจ!
     ง่ายๆ กับขั้นตอนการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา!
     รวมประมวลกฎหมาย และพระราชบัญญัติ