:: FPM :: Consultant Feasibility Study
 

คลีนิกทนายความ /
ข่าวไม่น่าเชื่อ / มุมสุขภาพ
ได้รวบรวมเรื่องราวที่เป็นประโยชน์
ไว้มากมาย และลงเรื่องใหม่
ให้ท่านค้นคว้าทุกวัน


ด่วน!!! เปิดรับสมัคร

 • หลักสูตรอสังหาริมทรัพย์ (CRE-KU)
  รุ่น 38 (กาญจนบุรี) , รุ่น 39 (กรุงเทพฯ)

 • หลักสูตรนักลงทุนมืออาชีพ (CII-KU)
  รุ่นที่ 5 (กรุงเทพฯ), รุ่น 6 (ศรีราชา), รุ่น 7 (ระยอง),
  รุ่น 8 (อุดรธานี), รุ่น 9 (เชียงใหม่)

  ฟรี! ตำราโครงการ 6 เล่ม (เฉพาะหลักสูตร CRE)
  ฟรี! รับคำปรึกษาจากทีมงานมืออาชีพตลอดหลักสูตร
  ...ฯลฯ...


 •                               รายละเอียดเพิ่มเติม..   
     ทำอย่างไรเมื่อเป็นโจทก์และจำเลยในคดีแพ่ง?
     ทำอย่างไรเมื่อเป็นโจทก์และจำเลยในคดีอาญา?
     ง่ายๆ กับขั้นตอนการจดทะเบียนธุรกิจ!
     ง่ายๆ กับขั้นตอนการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา!
     รวมประมวลกฎหมาย และพระราชบัญญัติ